Bewust-ZIJN: alles is energie.

Alles is energie. Alles om ons heen en dus ook wijzelf. De levensenergie (ki / chi / qi / pneuma / prana) hangt letterlijk in de lucht die we dagelijks inademen. Ze stroomt door ons lichaam en voedt alle delen in ons lijf, waardoor we kunnen functioneren. Energetische therapie kijkt naar het energiebeeld van de gezondheid. Bij sommige behandelmethoden, neem als voorbeeld Reiki, wordt het energieveld behandeld zoals de verschillende energielichamen, het aura en/of de chakra’s. Andere behandelmethoden kijken naar de energiestromen in het lichaam zoals acupunctuur, acupressuur en ook de geneeskunst Jin Shin Jyutsu.

Energetische blokkade wordt klacht

Iedere behandelmethode heeft zijn eigen inzichten, filosofieën en achtergronden. Ze hebben wel hetzelfde uitgangspunt bij ziektes: gebeurtenissen, emoties, klachten en ziektes manifesteren zich ook op een niet-fysieke manier. Wanneer de energie niet stroomt of iemand kan een emotie of gebeurtenis niet van zich afschudden ontstaan energetische blokkades. Soms is een klacht al fysiek zichtbaar. In andere gevallen is er slechts een energetische blokkade te vinden, die zich uiteindelijk in een fysieke klacht kan gaan uiten, wanneer deze niet wordt opgelost. Het lichaam slaat alles dat je meemaakt op; gedachtes, emoties, gebeurtenissen etc. Niet alleen de hersenen, iedere cel van het lichaam slaat de gebeurtenis op. Zo toonde ook Dr. Candance Pert met haar werk naar neuropeptiden en –receptoren aan dat emoties en ervaringen zich niet alleen in het hoofd “nestelen”, maar in het algehele lichaam. Hiermee sloeg zij een brug tussen de moderne westerse geneeskunde en eeuwenoude geneeswijzen zoals Jin Shin Jyutsu.

Een gebeurtenis of emotie die niet goed is verwerkt laat door het hele lichaam “sporen” achter in de vorm van blokkades. Zowel bewust als onbewust. Deze blokkades resulteren uiteindelijk in min of meer duidelijk te herleiden fysieke klachten, angsten en andere emoties, ook wel psychosomatische klachten genoemd.

“Een gebeurtenis of emotie die niet goed is verwerkt laat door het hele lichaam “sporen” achter in de vorm van blokkades.”

Verhogende en verlagende emoties

Negatieve emoties hebben een directe invloed op de trillingsfrequentie en de energiebalans van de mens. De negatieve emoties die het sterkst de energie belemmeren zijn: angst (de basis van verstoord gedrag), twijfel, spijt, jaloezie, verdriet, begeerte, zorgen, pessimisme, ongeduld, spanning, frustratie, woede, trots en egocentrisme. Dit zijn in de regel de emoties van het verstand, de ratio. Deze emoties halen het energieniveau naar beneden en creëren blokkades en disbalans.

Daar tegenover staan de versterkende emoties: moed, vertrouwen, acceptatie, vergeving, tevredenheid, optimisme, vervuldheid, ontspanning, plezier, dankbaarheid, compassie, geluk, kracht, vrede en als laatste de liefde. Dit zijn in de regel de emoties van het hart. Leven vanuit deze emoties, geeft een positieve, impactvolle en versterkende energie.

Nu ben jij aan zet

Idealiter voel jij je volledig in je element. Jij bent je bewust van jouw positieve kracht, van je zwaktes en je tekortkomingen. Je staat in jouw eigen kracht en kunt bewust-ZIJN. Je kunt jezelf ontwikkelen en kansen creëren. Kortom, je leeft in een constante opwaartse spiraal. Helaas is dit niet voor iedereen van toepassing. Met name wanneer je leeft vanuit het denken, de ratio, in plaats vanuit je gevoel, het ZIJN.
Door mijn behandelmethode leer je de werkelijke oorzaak van jouw problemen begrijpen. Tegelijkertijd herstel ik je energiebalans met een Jin Shin Jyutsu behandeling. Tijdens deze energetische behandeling tril ik de blokkades in jouw lijf letterlijk weg. Je emoties kunnen dan weer met je energieomloop meestromen. Deze “energetische reset” harmoniseert jouw energie en zorgt ervoor dat je weer in balans bent. Je energie stroomt ongehinderd, je staat weer in je eigen kracht en je voelt je sterk. Je komt in beweging, staat open voor nieuwe inzichten, kansen en uitdagingen en neemt het heft over je leven in eigen handen. Dit noem ik bewust-ZIJN. Dit kun je onderhouden met de Jin Shin Jyutsu zelfbehandeling. 

Optimale trillingsfrequentie

Het bewust-ZIJN zorgt ervoor dat jij je op jouw optimale trillingsfrequentie bevindt. Je bent hierdoor in staat tot zelfreflectie, tot inzicht en je kunt nieuwe inzichten verkrijgen. Hierdoor kun jij oude overtuigingen loslaten en nieuwe omarmen. Kansen die zich voordoen, kunnen gemakkelijker worden genomen.

Iedereen wordt geboren met een specifieke trillingsfrequentie. Deze frequentie kan negatief worden beïnvloed door gebeurtenissen, angsten, kritiek, commentaar van anderen en ziekte. De trillingsfrequentie kan ook positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld meditatie, persoonlijke groei vanuit het bewust-ZIJN, goede voeding en beweging.

maak afspraak

Bewust controle

Wie bij mij komt, heeft vaak een steuntje en/of een duwtje nodig. Ik creëer een nieuw startpunt. Hierna kun jij dan zelf bewust de nodige stappen in de juiste richting zetten. Lichamelijke en geestelijke klachten komen immers voort uit verstoringen van jouw eigen levensenergie. Het zijn letterlijk signalen die je laten zien dat er “iets” is waar je naar mag of moet kijken. Met de juiste tools en inzichten kun je deze energie voor een groot deel zelf beïnvloeden. Je kunt dus bewust controle nemen over je eigen geluk en welbevinden. Sterker nog; alleen jij kunt dit doen, niemand anders. Vanuit dit nieuwe startpunt ga je vervolgens zelf aan de slag: “Wat past eigenlijk (nog wel) bij mij?” Vanuit de staat van bewust-ZIJN voel jij uiteindelijk als geen ander wat wel en niet (meer) voor jou werkt.

Je gaat letterlijk ruimte maken voor jouw hernieuwde energie. Neemt afscheid van dingen, situaties, gevoelens, omstandigheden en ook mensen. Je maakt keuzes, onderneemt stappen en kunt oude denk- en gedragspatronen loslaten. Je leert jezelf te helpen. Middels een aantal eenvoudige handgrepen en ademhalingsoefeningen kun je Jin Shin Jyutsu zelf ook goed toepassen.
Met mijn behandeling kan ik jou een boost geven, daarna ben jij zelf aan zet! De keuze is aan jou. Vooruitgang of stil blijven staan. Mijn deur staat voor je open.

maak afspraak

“Je kunt dus bewust controle nemen over je eigen geluk en welbevinden. Sterker nog; alleen jij kunt dit doen, niemand anders.”

Maak een afspraak om je energiebalans een boost te geven.
maak afspraak