Het behandelteam van Leonardus
staat voor iedereen klaar.

Bij Energetisch Centrum Leonardus werken twee vaste behandelaars: Youri Bemelmans en Leon Bemelmans. Leon is de grondlegger van het centrum en de initiatiefnemer van het onderzoek naar het effect van energetische therapie op gemuteerde cellen. Youri is de zoon van Leon en werkt al enkele jaren mee in het energetisch centrum.

Leon Bemelmans

Ik werk als energetische therapeut, coach bij levensvragen en adviseur bij (zakelijke) beslissingen. Hoewel ik actief ben in het spirituele vakgebied ben ik erg pragmatisch ingesteld en zoek ik de oplossing in de simpliciteit.

Al op jonge leeftijd ben ik begonnen met het werken met energie. Vanuit intuïtie begon ik met het behandelen van dieren en later ook mensen. Ik zag wat er onder mijn handen gebeurde zonder dat ik dit direct kon verklaren of duiden. Wel merkte ik dat het effect had. Zo ben ik uiteindelijk bij Jin Shin Jyutsu uitgekomen. Deze geneeskunst richt zich niet op de energie rondom het lichaam, maar op de energie die door het lichaam héén stroomt. Met Jin Shin Jyutsu heb ik de voor mij meest effectieve behandelmethode gevonden en dit pas ik vanuit mijn eigen visie dageljks toe in de praktijk.

Feitelijke onderbouwing

Vanaf het moment dat ik met energie werk heb ik altijd al de onstilbare drang gehad om hetgeen wat ik onder mijn handen zag gebeuren ook feitelijk te onderbouwen. De werking en het effect van energie te bewijzen en inzichtelijk te maken door middel van onderzoek. Eén van deze onderzoeken is een reeks stralingsmetingen die de hoogte van mijn trillingsfrequentie in kaart heeft gebracht.

Alles is energie. Iedereen wordt geboren met een specifieke trillingsfrequentie. Bij mij is deze frequentie gemeten in een kooi van Faraday. Deze meting heeft laten zien dat mijn trillingsfrequentie ver boven het gemiddelde ligt. Oftewel, mijn frequentie is meer dan twee keer hoger dan bij de gemiddelde mens.

Dit onderzoek liet zien dat ik een hoge trillingsfrequentie heb. Dankzij deze hoge trillingsfrequentie kan ik mensen effectief behandelen. Door het beoefenen van Jin Shin Jyutsu “tril” ik hun blokkades letterlijk weg. Mijn hoge trillingsfrequentie zorgt er tevens voor dat ik relatief gemakkelijk inzicht(en) kan verkrijgen waarmee ik samen met mijn patiënten aan de slag kan gaan.

Om mijn dagelijkse werk te kunnen doen heb ik verschillende studies afgerond. Mijn drijfveer is echter de gezondheid en balans van mensen te herstellen. Ik ben ervan overtuigd dat hier meer voor nodig is dan de reguliere methodes. Sterker nog, in de praktijk zie ik dagelijks de resultaten van alternatieve geneeswijzen oftewel energetische behandelingen. Dit zou eigenlijk op grote schaal voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

In mijn onderzoek ben ik sinds 2021 bezig met een wetenschappelijke studie die de impact van energetische behandelingen op slechte (zieke / gemuteerde) cellen inzichtelijk maakt. Doel van dit onderzoek is het effect van energetische therapie op de gezondheid van mensen aan te tonen. En welke rol energetische therapie kan spelen bij de genezing van ziektes. Als aanvulling op de medische zorg.

Dit is natuurlijk slechts een begin naar verder- en diepergaand onderzoek op de weg naar een toekomst waarin energetische en medische zorg samen worden ingezet.
Want, wat als energetische therapie wél een vaste plek in kan nemen bij de behandeling van mensen en een significante bijdrage kan leveren in (pijn)verlichting en/of herstel?

Op dit moment werk ik nauw samen met mijn zoon Youri in de praktijk en aan het onderzoek.

CAT THERAPEUT
LEVEL 5
Onze praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (Cat Complementair Alternatief Therapeuten).

Prestatiecode: 24513
Natuurgeneeskundige behandeling lichaamsgerichte psychotherapie

GESCHILLENINSTANTIE
ALTERNATIEVE THERAPEUTEN
Als Cat-therapeut level 5 valt Leon Bemelmans onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Gat is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

RBCZ / TCZ
Als Cat-therapeut level 5 valt Leon Bemelmans onder het tuchtrecht RBCZ/TCZ.

Youri Bemelmans

Dankzij het werk van zijn vader heeft Youri Bemelmans van jongs af aan kunnen zien en ervaren, dat het mogelijk is om extreme fijngevoeligheid en hoge trillingsfrequentie gericht in te zetten. Uit het onderzoek naar zijn trillingsfrequentie bleek, dat Youri dezelfde hoge trillingsfrequentie heeft als zijn vader. Ook Youri’s frequentie is, in het kader van onderzoek, nauwkeurig gemeten in een kooi van Faraday.

Youri richt zich echter niet uitsluitend op het energetische werk. Op dit moment volgt hij een opleiding tot fysiotherapeut. Een stevige basis om zijn talenten verder te ontwikkelen. Youri werkt een aantal dagen per week in het energetische centrum, waar hij volwaardige behandelingen geeft.

Maak een afspraak om je energiebalans een boost te geven.
maak afspraak